สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Principal Contact

Asst.Prof.Dr.Rattana Panyapa
Editor
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 34000
Phone 0986591665

Support Contact

Asst.Prof.Kitirach Pongchaleaw